نصب sass

کامپایل کردن  sass در VS Code
۲۰ آذر

برای اینکه ما بتوانیم در VS Code  از sass  استفاده کنیم و از عملیات تبدیل sass به css بهره ببریم  […]

آموزش نصب و راه اندازی  sass
۱۰ فروردین

۲ روش نصب و استفاده از Sass   برای اینکه ما sass رو نصب کنیم و استفاده کنیم در پروژه […]