دوره جذاب فرانچه (100 درصد پروژه محور) 30 درصد تخفیف
خلاقیت کدنویسی فرانت اندتو تضمینی میخوای افزایش بدی ؟ D: دموی یک نمونه فرانتچه در توضیحات دوره هست

روز برنامه نویس مبارک

روز جهانی برنامه نویسان
۲۱ شهریور

برنامه نویس ها هم در دل تقویم جای گرفتند یکی از شغل های برتر دنیا برنامه نویسی است که این […]