در این ویدیو بطور ساده مفهوم آدرس آی پی رو بیان میکنیم و اینکه اصلن آدرس آی پی (ip) چی هست و به بررسی انواع آدرس آی پی میپردازیم.