در این ویدیو صرفا میپردازیم به توضیح کوتاه و مختصر در مورد کلاینت و سرور ، اینکه کلاینت و سرور اصلن چی هست و با مثالی کلایت و سرور رو شرح میدیم.
هدف فقط آشنایی با مفهوم کلایت و سرور بود در این ویدیوی آموزشی.